Photographer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemeen

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. De fotograaf heeft het recht om de algemene voorwaarden elk moment te wijzigen.


De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de klant de fotograaf beiden schikt. In geval van slecht weer mag de fotoshoot worden verzet door de klant of fotograaf. Dit wordt uiterlijk op de avond voor de geplande fotoshoot besloten. 

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot en dingen die gebeurden door overmacht. 


Annuleren

Indien een fotoshoot wordt geannuleerd door de klant, dient dit minimaal 48 uur van te voren aan te geven. Hierbij wordt 15% van het afgesproken tarief in rekening gebracht in verband met de voorbereidingen die door de fotograaf zijn gedaan. Indien de klant een fotoshoot annuleert binnen 48 uur van te voren, wordt er 25% in rekening gebracht in verband met het bijkomende feit dat de fotograaf die dag heeft vrijgehouden. 


Betaling

De klant mag contant betalen of het bedrag overmaken. De betaling moet binnen 14 dagen na de dag van het fotograferen volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat de betaling is ontvangen. 


Levering van de foto's

De fotograaf selecteert naar eigen inzicht de beste foto's die zijn gemaakt. De foto's worden bewerkt in de stijl van de fotograaf. De klant ontvangt de bewerkte foto's binnen 5 weken na de dag van het fotograferen, tenzij anders wordt aangegeven op de dag van het fotograferen. De klant ontvangt de bewerkte foto's in hoge kwaliteit via wetransfer.com, dus over de mail. De klant ontvangt het aantal afgesproken foto's. Er worden geen onbewerkte foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. Extra nabewerking is mogelijk in overleg en tegen aanvullende betaling.


Gebruik foto's

De klant mag de foto's gebruik voor niet-commerciële doeleinden. Indien de klant de foto's online plaatst, dient de klant de naam van de fotograaf te vermelden en waarbij mogelijk ook te taggen. 

Mocht de klant de foto's commercieel gebruiken, is dit mogelijk tegen een aanvullende betaling.

De fotograaf mag de foto’s, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken voor social media, het werk verveelvoudigen en publiceren voor zowel niet-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de klant, al wordt indien mogelijk geprobeerd om de klant op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.


Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na levering schriftelijk te worden meegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog andere foto's te leveren. Mochten deze niet overeenkomen met hetgeen wat tijdens het inplannen van de fotoshoot aan bod is gekomen, wordt er gekeken naar een oplossing. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


Auteursrecht

Op de gemaakte foto's is het auteursrecht van toepassing. Dit houdt onder andere in dat de ontvanger van de foto’s altijd enige vorm van naamsvermelding dient te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden en het gebruiken van filters. De ontvanger mag de foto’s niet door geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming van de fotograaf.